Vjera u vino

Iako se na vino gleda kao na proizvod, svaka butelja je zasebna priča. Nebrojeni čimbenici koji formiraju tekućinu u boci, garantiraju njenu mističnost. Posao vinogradara vrlo je zahtjevan i nepredvidljiv. Iako distributeri i kupci traže sigurnost, ponekad i do te mjere da se količine određenih etiketa ugovaraju i prije no što je loza krenula pupati, […]