Zašto ne dekantirati vino

Mnoga vina pokažu najbolje od sebe tek nakon određenog vremena provedenog u dekanteru. U pravilu tri su osnovna razloga za dekantiranje: odvajanje taloga kod starijih vina, ozračivanje u svrhu oslobađanja aroma kod dugo zatvorenih vina te brže zrenje u dekanteru kod vina koja još nisu dostigla željenu zrelost. Mnogi od nas se ne sjete dekantirati […]

Vjera u vino

Iako se na vino gleda kao na proizvod, svaka butelja je zasebna priča. Nebrojeni čimbenici koji formiraju tekućinu u boci, garantiraju njenu mističnost.